Internet Explorer 11 (Tablet Windows 8)

  1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
    (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).

  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Opcje i w obszarze Strony główne naciśnij lub kliknij pozycję Zarządzaj.

  3. W polu tekstowym wpisz adres www.kadaza.pl.

  Internet Explorer 11 (Desktop)

  1. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe.

  2. W polu tekstowym wpisz adres www.kadaza.pl.